Bài viết liên quan tới "Trung tâm điều hành thông minh":
Khai trương Trung tâm Chuyển đổi số tỉnh Đồng Tháp
(NSMT) - Sáng ngày 18/4, tỉnh Đồng Tháp vừa khai trương Trung tâm Chuyển đổi số với sự tham dự của Bí thư Tỉnh ủy Lê Quốc Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thiện Nghĩa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Minh Tuấn; lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh trong khu vực và một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.