Bài viết liên quan tới "Trung tâm Phát triển Du lịch thành phố Cần Thơ":
Phát động cuộc thi viết về câu chuyện ″Du lịch Cần Thơ″
(NSMT) - Trung tâm Phát triển Du lịch thành phố Cần Thơ vừa phát động cuộc thi viết về câu chuyện “Du lịch Cần Thơ”.