Bài viết liên quan tới "trung tâm văn hóa":
Quận đoàn Ninh Kiều tổ chức chương trình chạy việt dã và kiểm tra thanh niên khỏe
(NSMT) - Ban Thường vụ Quận đoàn Ninh Kiều, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh quận Ninh Kiều và Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo Fundgo vừa phối hợp tổ chức chương trình chạy việt dã và kiểm tra thanh niên khỏe “Run together Cùng khỏe – Cùng nhận quà”.
Kiên Giang: Phấn đấu tất cả các huyện, thành phố có quảng trường hoặc công viên văn hóa
(NSMT) -UBND tỉnh Kiên Giang vừa ban hành quyết định phê duyệt Đề án phát triển thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030.