Bài viết liên quan tới "Tuần lễ Quốc gia nước sạch":
Cần Thơ hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2022
(NSMT) - Nhằm hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2022 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phát động, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ vừa có Công văn gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2022 đảm bảo thiết thực, hiệu quả và tuân thủ các quy định, hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 của ngành y tế.