Bài viết liên quan tới "tuyên truyền hưởng ứng":
An Giang phát động Giờ Trái đất năm 2022
Tỉnh đoàn An Giang vừa kết hợp Công ty Điện lực An Giang tổ chức ra quân hưởng ứng ngày Chủ nhật xanh toàn quốc lần thứ I và phát động hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất năm 2022.