Bài viết liên quan tới "Ủy ban nhân dân huyện Cờ Đỏ":
Cần Thơ: Đồng bào Khmer vui Tết Quân dân mừng Chôl chnăm Thmây
(NSMT) - Tối ngày 12/4, tại khu di tích lịch sử Quốc gia An Nam Cộng Sản Đảng, Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Cần Thơ phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ đã tổ chức tổng kết hoạt động Tết Quân Dân mừng Chôl chnăm Thmây 2022. Đây là năm thứ hai LLVT Cần Thơ phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức trên địa bàn TP. Cần Thơ.