Bài viết liên quan tới "vá đường":
“Biệt đội vá đường” – Lan tỏa hành động đẹp
Việc duy tu, sửa chữa đường giao thông nông thôn theo tinh thần Nghị quyết số 09 của Huyện ủy Phú Tân đã trở thành việc làm thường xuyên trong cán bộ và nhân dân huyện Phú Tân. Trong quá trình triển khai thực hiện, đã xuất hiện những điển hình tiêu biểu, hoạt động tích cực vì cộng đồng. Đội tình nguyện sửa lộ Thánh thất Ngọc Tinh, xã Tân Hưng Tây, huyện Phú Tân là một điển hình.