Bài viết liên quan tới "văn hóa cồng chiêng":
Cà Mau: Độc đáo trưng bày chuyên đề “Văn hoá cồng chiêng Tây Nguyên – xưa và nay”
(NSMT) - Chào mừng kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022), Bảo tàng tỉnh Cà Mau phối hợp với Bảo tàng tỉnh Đắk Lắk tổ chức trưng bày chuyên đề “Văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên - xưa và nay”, từ ngày 28/4 đến ngày 28/5/2022, tại Khu Tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, phường 1, thành phố Cà Mau.