Bài viết liên quan tới "vợ chồng ly hôn":
Vì sao nhiều cặp vợ chồng lại chia tay?
Chúng ta thừa hưởng màu mắt, hình dạng cơ thể và nhóm máu của mình từ cha mẹ. Các gen của chúng ta kiểm soát các đặc điểm thể chất và đáng ngạc nhiên là chúng cũng có thể dẫn dắt hành vi. Mới đây, các nhà khoa học mới khám ra những yếu tố liên quan đến “gen ly hôn”.