Bài viết liên quan tới "vùng đất Bảy Núi":
Mùa mưa về ăn trái miệt Thất Sơn
Mưa đầu mùa kéo về là thời điểm khởi đầu cho nhiều sự sinh sôi, những loại cây trái bật chồi sum suê và cả những cây trái đến mùa thu hoạch.