Bài viết liên quan tới "xã Mỹ Phước (Mỹ Tú":
Sóc Trăng: Vùng căn cứ địa mang nhiều đổi thay
(NSMT) - Trải qua 2 cuộc kháng chiến, vùng đất căn cứ cách mạng xã Mỹ Phước, huyện Mỹ Tú đã gánh chịu nhiều trận "mưa bom bão đạn" và mang nhiều đau thương những vẫn vững bước theo ánh sáng của Đảng, của Bác Hồ vĩ đại góp sức làm nên chiến thắng lịch sử của dân tộc ngày 30/04/1975.