Bài viết liên quan tới "yêu chính mình":
Phụ nữ là để yêu thương
Phụ nữ là phái yếu, phụ nữ là phái đẹp... ngay từ những định nghĩa quen thuộc được nhắc đến hàng ngày đã âm thầm nói lên một thông điệp ấm áp: phụ nữ là để yêu thương.