Bài viết liên quan tới "ảnh hưởng của Covid-19":
Cà Mau tăng cường kiểm tra, giám sát thị trường trước ảnh hưởng của Covid-19 và xung đột vũ trang
(NSMT) - Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Cà Mau vừa có công văn yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh tăng cường kiểm tra, giám sát thị trường trước tình hình ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và xung đột vũ trang tại U-crai-na theo tinh thần Công điện số 960 ngày 01/3/2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.