Bài viết liên quan tới "Bất động sản TP Cần Thơ":
Ông Dương Quốc Thủy trúng cử Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP Cần Thơ
Ban chấp hành Hiệp hội BĐS TP Cần Thơ vừa tổ chức cuộc họp bất thường vào sáng 10-3-2022, để bầu chức danh Chủ tịch thay ông Trịnh Quang Tiến đã đột ngột qua đời vào ngày 15-12-2021.