Bài viết liên quan tới "cao tốc đoạn Hậu Giang - Cà Mau":
Chuẩn bị điều kiện triển khai cao tốc đoạn Hậu Giang - Cà Mau
(NSMT) - Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau vừa có công văn chỉ đạo các Sở: Công Thương, Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; UBND huyện Thới Bình triển khai thực hiện về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025. Trong đó, có nhiệm vụ của địa phương đối với Dự án thành phần đoạn Hậu Giang - Cà Mau.