Bài viết liên quan tới "chi phí mai táng":
Kiên Giang hỗ trợ chi phí mai táng đối với người nhiễm Covid-19 tử vong
(NSMT) - ​UBND tỉnh Kiên Giang vừa ban hành công văn về việc hỗ trợ chi phí mai táng đối với người nhiễm Covid-19 tử vong trên địa bàn tỉnh.