Bài viết liên quan tới "chủ đầu tư":
Đảm bảo hài hòa lợi ích người dân và chủ đầu tư tại các dự án điện gió
(NSMT) - Tính đến nay, Sóc Trăng đã có 4 dự án hoàn thành và đưa vào vận hành thương mại trong năm 2021, với 26 trụ tuabin gió, tổng công suất 110,8 MW. Hiện trên địa bàn tỉnh đang thi công 7 dự án khác, gồm 102 trụ tuabin điện gió, tổng công suất hơn 320 MW tại thị xã Vĩnh Châu.