Bài viết liên quan tới "Công ty Nhiệt điện Cần Thơ":
Nhiệt điện Cần Thơ trồng cây hưởng ứng Tháng công nhân năm 2022
(NSMT) - Hưởng ứng Tháng công nhân gắn với Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2022, sáng ngày 13/5/2022, tại Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn I, Công ty Nhiệt điện Cần Thơ (NĐCT) đã tổ chức phát động phong trào “Trồng cây năm 2022”.