Bài viết liên quan tới "Dấu ấn Hồ Chí Minh":
Cần Thơ: Hơn 800 ấn phẩm tại Triển lãm sách chuyên đề
(NSMT) - Hơn 800 đầu sách về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh được trưng bày trong 25 ngày tại Triển lãm sách chuyên đề "Dấu ấn Hồ Chí Minh" ; triển lãm diễn ra từ ngày 27/4 đến ngày 21/5/2022.