Bài viết liên quan tới "đẩy mạnh du lịch":
Đồng Tháp phấn đấu đến năm 2025, thu hút trên 5 triệu lượt khách
(NSMT) - UBND tỉnh Đồng Tháp vừa ban hành Kế hoạch về tiếp tục đẩy mạnh phát triển du lịch, góp phần tạo dựng hình ảnh tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021-2025. Trong đó đầu tư hoàn thiện hạ tầng du lịch - thương mại du lịch - hạ tầng giao thông là một trong những giải pháp trọng tâm được đề ra trong kế hoạch.