Bài viết liên quan tới "đẩy mạnh phong trào khởi nghiệp":
Tiền Giang: Đẩy mạnh phong trào khởi nghiệp trong thanh niên
(NSMT) - Từ năm 2021 đến nay, các cấp bộ Đoàn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đã hỗ trợ 183 dự án khởi nghiệp cho thanh niên với số tiền trên 2,5 tỷ đồng. Đồng thời, cơ sở Đoàn các cấp còn tổ chức các hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp như: Ngày hội ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp, tập huấn khởi nghiệp, Diễn đàn thanh niên nông thôn khởi nghiệp.