Bài viết liên quan tới "dịch vụ du lịch":
Cần Thơ: Phát triển kinh tế ban đêm gắn với du lịch
Kinh tế ban đêm được xem là một trong những giải pháp quan trọng tăng sức hút với du khách, tạo hệ thống sản phẩm dịch vụ đa dạng, góp phần kéo dài thời gian lưu trú, tăng chi tiêu của du khách. Tại TP Cần Thơ, mô hình này đang được triển khai.