Bài viết liên quan tới "đô thị loại II trực thuộc tỉnh":
Thành phố Sóc Trăng đạt tiêu chí đô thị loại II
(NSMT) - Thành phố Sóc Trăng vừa được Bộ Xây dựng thẩm định công nhận là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Sóc Trăng, tạo tiền đề trở thành 1 trong 6 đô thị loại I của ĐBSCL.