Bài viết liên quan tới "đô thị mới":
Sóc Trăng: Tổ chức công khai lựa chọn nhà tài trợ kinh phí lập quy hoạch xây dựng
(NSMT) - Ông Lâm Hoàng Nghiệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng vừa ký Quyết định số 669/QĐ-UBND về việc phê duyệt Danh mục các quy hoạch xây dựng để tổ chức công khai lựa chọn nhà tài trợ kinh phí lập quy hoạch trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.