Bài viết liên quan tới "doanh nhân Trần Anh Tuấn":
“Về quê lập nghiệp – Khởi động kinh tế quê mình”
(NSMT) - “Về quê lập nghiệp – Khởi động kinh tế quê mình” là chủ đề của Chương trình do UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức vào sáng 12/4, với diễn giả chính là Giáo sư Phan Văn Trường - Cố vấn thường trực Chính phủ Cộng hoà Pháp về thương mại quốc tế, Chủ tịch danh dự Câu lạc bộ Khởi nghiệp Nông nghiệp Việt Nam.