Bài viết liên quan tới "đồng hành dài hạn":
Tập đoàn VsetGroup đồng hành dài hạn với Quỹ Vừ A Dính và CLB
(NSMT) - Tiếp thêm động lực cho những ước mơ của học sinh dân tộc thiểu số, vùng biển và hải đảo có hoàn cảnh khó khăn, Tập đoàn VsetGroup đồng hành cùng Quỹ học bổng Vừ A Dính và CLB “Vì Hoàng Sa – Trường Sa thân yêu” trong 05 năm liên tiếp (2022 -2026).