Bài viết liên quan tới "du lịch nông nghiệp ĐBSCL":
TP.HCM kết nối phát triển du lịch nông nghiệp ĐBSCL
(NSMT) - Với chủ đề “Hợp tác và Hành động”, Diễn đàn kết nối du lịch giữa TP. Hồ Chí Minh và 13 tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ hai năm 2022 vừa diễn ra tại tỉnh Đồng Tháp, thu hút khoảng 200 đại biểu là lãnh đạo Tổng Cục Du lịch Việt Nam, Hiệp hội du lịch VN; lãnh đạo UBND các tỉnh ĐBSCL và TP. Hồ Chí Minh tham dự.