Bài viết liên quan tới "đường thủy nội địa":
Kiểm tra việc đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa
UBND quận Ninh Kiều vừa ban hành kế hoạch kiểm tra việc đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) đường thủy nội địa (ÐTNÐ) trên địa bàn quận.