Bài viết liên quan tới "giải ngân kế hoạch vốn năm 2022":
Chủ tịch Cần Thơ cảnh cáo người đứng đầu đơn vị có tỷ lệ giải ngân dưới 10%
(NSMT) - Ông Trần Việt Trường - Chủ tịch UBND TP Cần Thơ vừa có công văn chỉ đạo các giám đốc sở, thủ trưởng cơ quan/ban ngành, chủ tịch UBND quận/huyện tăng cường các biện pháp hiệu quả đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2022.