Bài viết liên quan tới "hành trình phát triển 8 năm":
Tập đoàn VsetGroup kỷ niệm 8 năm thành lập
(NSMT) - Với thông điệp “Khơi nguồn nội lực – Vươn tới tương lai” vừa được công bố tại Lễ kỷ niệm 8 năm thành lập tập đoàn vừa qua, VsetGroup khẳng định một sức bật mới cùng tâm thế mới để sẵn sàng cho động lực tăng trưởng mới.