Bài viết liên quan tới "Hội Khuyến học huyện Cai Lậy":
Huyện Cai Lậy - Tiền Giang vận động hơn 3,7 tỷ đồng chăm lo công tác khuyến học, khuyến tài
(NSMT) - Hội Khuyến học huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang vừa tổng kết công tác khuyến học năm 2021 và sơ kết hoạt động khuyến học, khuyến tài quý I/2022.