Bài viết liên quan tới "IMHE":
Các biện pháp giảm thiểu và thích ứng với biến đổi khí hậu
Theo Viện Khoa học khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu Việt Nam (IMHE), biến đổi khí hậu (BĐKH) và các kịch bản nước biển dâng cho thấy, BĐKH đang diễn ra với tốc độ nhanh hơn dự kiến trước đó.