Bài viết liên quan tới "Ký kết hợp tác sản xuất và tiêu thụ nông nghiệp hữu cơ":
Ký kết hợp tác sản xuất tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp hữu cơ
UBND tỉnh Sóc Trăng vừa tổ chức Lễ ký kết hợp tác sản xuất tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp hữu cơ giữa UBND tỉnh Sóc Trăng và Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm.