Bài viết liên quan tới "lợi ích ngủ trưa":
Trẻ em ngủ trưa và không ngủ trưa có IQ rất khác nhau: Cha mẹ cần lưu ý!
Lối sống thức khuya, sáng dậy muộn, đến bữa trưa mới ăn sáng, không chịu ngủ trưa làm giảm khả năng phát triển của con trẻ. Cha mẹ thực sự phải điều chỉnh lại lối sống của con kẻo sau này hối hận.