Bài viết liên quan tới "mắng con":
Không mắng con trước bữa ăn, không dạy vợ trước khi ngủ
Có câu: “Không mắng con trước bữa ăn, không dạy vợ trước khi ngủ”. Điều đó tưởng chừng như rất đơn giản nhưng ẩn chứa sự khôn ngoan trong đối nhân xử thế.