Bài viết liên quan tới "Mô hình ý nghĩa":
Mô hình đổi rác tái chế lấy gạo tại TP. Bạc Liêu
(NSMT) - Ý nghĩa thiết thực từ mô hình đổi rác tái chế lấy gạo tại TP. Bạc Liêu góp phần lớn để bảo vệ môi trường.