Bài viết liên quan tới "nâng cao ý thức trách nhiệm":
Quản lý chất thải nông nghiệp: Cần nhân rộng các mô hình hiệu quả
Với thế mạnh trong sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản đã góp phần quan trọng vào sự tăng trưởng kinh tế của tỉnh trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, đi cùng với đó là việc quản lý và xử lý chất thải rắn (CTR) trong sản xuất chưa được thực hiện đến nơi đến chốn.