Bài viết liên quan tới "Ngày Nước thế giới":
Cà Mau: Nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới và Chiến dịch Giờ Trái đất
(NSMT) - Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau vừa ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới và Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh.