Bài viết liên quan tới "người làm báo":
Làm báo trong kháng chiến
Nhiều anh chị em hỏi tôi về tờ báo U Minh Anh Dũng, Nhà báo Đỗ Văn Nghiệp (Sáu Sơn) cũng nhắc tôi kể lại hoạt động của báo trong những năm chiến đấu gian khổ.