Bài viết liên quan tới "Nhà máy điện gió Tân Phú Đông 2":
Tiền Giang: Khánh thành Nhà máy điện gió Tân Phú Đông 2
(NSMT) - Tỉnh Tiền Giang vừa phối hợp với Công ty Cổ phần Năng lượng điện gió Tiền Giang tổ chức Lễ khánh thành Nhà máy điện gió Tân Phú Đông 2 và khởi công dự án điện gió Tân Phú Đông 1.