Bài viết liên quan tới "nhắc nhở nhiều lần đối với nhà thầu":
Cầu Trần Hoàng Na chậm tiến độ: xử lý ra sao để sớm hoàn thành?
(NSMT) - Dự án cầu Trần Hoàng Na được khởi công ngày 18/9/2020, tổng mức đầu tư là 791,4 tỉ đồng từ nguồn vốn ODA. Đây là một trong những hợp phần thuộc dự án Phát triển TP Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị.