Bài viết liên quan tới "nuôi dưỡng ước mơ":
Chương trình tín dụng học sinh - sinh viên: Nuôi dưỡng ước mơ “đèn sách” cho sinh viên nghèo
Những năm qua, chương trình cho vay học sinh - sinh viên (HS-SV) của Thủ tướng Chính phủ đã trở thành người bạn đồng hành, góp phần chia sẻ nỗi lo về chi phí trong sinh hoạt, học tập cho rất nhiều HS-SV có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó giúp HS-SV nghèo có điều kiện theo học đại học, cao đẳng và học nghề, tiếp sức cho các em viết tiếp ước mơ học tập, tạo lập việc làm cho tương lai.