Bài viết liên quan tới "sàn giao dịch thương mại điện tử":
Cà Mau: Mỗi sàn giao dịch thương mại điện tử có ít nhất 120 thương nhân của tỉnh tham gia
(NSMT) - Theo kế hoạch phát triển thương mại điện tử của ngành Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Tháp đề ra trong năm 2022, mỗi sàn giao dịch thương mại điện tử có ít nhất 120 thương nhân trên địa bàn tỉnh tham gia.