Bài viết liên quan tới "Sữa chữa lớn":
EVNGENCO2: “Sửa chữa lớn” là công tác sống còn của các nhà máy điện
(NSMT) - Nhằm chia sẻ kinh nghiệm rút ra từ quá trình tiến hành sửa chữa lớn kể từ năm 2018 đến cuối năm 2021, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả của công tác này, vào ngày 6/5, tại Đà Nẵng, Tổng công ty Phát điện 2 (EVNGENCO2) đã tổ chức Hội nghị Sửa chữa lớn năm 2022.