Bài viết liên quan tới "Tạp chí Times Higher Education":
Bảy trường đại học Việt Nam góp mặt trong bảng xếp hạng Đại học thế giới
Tạp chí Times Higher Education (THE) công bố kết quả xếp hạng THE Impact Rankings. Trong số 1.000 trường đại học được nêu tên thì có 7 cơ sở đến từ Việt Nam.