Bài viết liên quan tới "Ưu tiên phát triển nông nghiệp xanh":
Ký kết hợp tác sản xuất tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp hữu cơ
UBND tỉnh Sóc Trăng vừa tổ chức Lễ ký kết hợp tác sản xuất tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp hữu cơ giữa UBND tỉnh Sóc Trăng và Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm.