Bài viết liên quan tới "Vương quốc lò gạch":
Những đề xuất, giải pháp cho du lịch Vĩnh Long
Du lịch Vĩnh Long có đủ những dòng sản phẩm qua từng giai đoạn phát triển, cần những giải pháp làm mới nhưng vẫn giữ được nét đặc thù riêng. Đồng thời, là những tiềm năng dạng tài nguyên du lịch thô cần có những định hướng đầu tư tốt, bên cạnh đó, đa dạng hóa hướng tuyến, mở rộng không gian khai thác tour du lịch.