Bài viết liên quan tới "Cà":
Cà Mau tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2022
(NSMT) - Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau vừa ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2022.