Bài viết liên quan tới "chi phí hẹn hò":
Hậu chia tay, bắt bạn gái cũ trả 9.000 USD chi phí hẹn hò
Người đàn ông ở thành phố Thượng Hải (Trung Quốc) nổi tiếng trên mạng xã hội sau khi yêu cầu bạn gái cũ bồi thường tất cả các chi phí phát sinh trong thời gian hẹn hò.