Bài viết liên quan tới "chuyển mình thấy rõ":
An Giang: “Đánh thức” đất núi mùa mưa
Mùa mưa đến cũng là lúc nông dân vùng cao Bảy Núi, tỉnh An Giang bước vào vụ sản xuất chính trong năm. Với họ, mùa mưa là “mùa vui”, khi lớp đất cát dưới chân bừng tỉnh, mang đến những vụ mùa trĩu quả, rau màu tốt tươi.